Bemutatkozás

A 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület 2001-ben alakult - majd 2011. januárjában újjászerveződött szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület néven - azzal a nemes szándékkal, hogy a múlt dicső katonai emlékeit felidézve, bemutassa és tudatosítsa a magyar huszárságnak a történelemben betöltött szerepét, a haza iránti töretlen elkötelezettségét, bátor és önfeláldozó tetteit, mindennek szombathelyi vonatkozásait.

Szombathely évezredes katonai múlttal és hagyományokkal rendelkezik még akkor is, ha jelenleg a helyőrségben katonai alakulat nem állomásozik. Szombathely város vezetése mindig jó kapcsolatot ápolt a katonasággal, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a város laktanyát épített az 1889-ben ide települő 11-es huszárezred számára.

Az egyesület munkájához Szombathely város mellett más állami szerv és társadalmi szervezet is anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. Ennek egyik kiemelkedő 2megnyilvánulása, hogy 2012. június 02.-án a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere Dr. Hende Csaba csapatzászlót adományozott az egyesületünk számára. A csapatzászló, mint a legfontosabb és legnagyobb múltra visszanyúló katonai jelképek egyike a hazához, a nemzethez, a katonai eskühöz való feltétlen hűség szimbóluma, amely olyan értékeket és erényeket jelképez, mint a hősiesség, bajtársiasság, bátorság és becsület. Ennek a szellemiségnek a jegyében szeretnénk a munkánkat a jövőben is folytatni tovább.

Az I. világháborúban elesett huszárok emlékére hősi emlékmű emeltetett. A szombathelyi egykori huszárlaktanya területén található 11-es huszárok hősi emlékművét először 1925-ben avatták fel. Három évvel később az emlékművet átalakították, és elhelyeztek rajta 300 hősi halott nevét tartalmazó táblákat, majd ismét fölszentelték. Az egykori huszárlaktanyát 1947 és 1990 között a szovjet hadsereg használta. Az első világháborús hősi emlékműnek a szovjetek távozása után csak a romjai maradtak meg. A rendszerváltás után a maradványokból csak az emlékmű egy részét lehetett rekonstruálni. Ez az emlékmű számunkra iránytű, mely utat mutat a múltból a jelenen át a jövő felé, miként a fa a szél kihívásaira a gyökereivel válaszol.

Fő célul tűztük ki, hogy nem hagyjuk elveszni és feledésbe merülni azokat a huszár hagyományokat, amelyek büszkeséggel töltenek el minden magyart, ha meghallják azt a szót, hogy HUSZÁR. Ennek érdekében őrizzük, ápoljuk és reprezentáljuk a magyar huszár és ezen belül is kiemelten a 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait. Összefogjuk a huszár hagyományőrzés ügyéért tenni ás áldozni akarókat Szombathelyen és környékén.

Emellett kiemelt feladatként kezeljük, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a magyar lovas hagyományokat, a lovaglást, a lótartást, a lovas kultúrát.

Közös hagyományőrző rendezvényeken való részvétellel igyekszünk erősíteni az együttműködést más, hasonló célkitűzéssel alakult hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel. Részt veszünk állami rendezvényeken, ünnepségeken, katonai és lovas bemutatókon és egyéb eseményeken, ahol jelenlétünk gazdagítja és emeli azok színvonalát és méltóságát.

Az Egyesület tagságát olyan lelkes hagyományőrzők alkotják, akik szívügyüknek tekintik a múlt emlékeinek megőrzését, a múlt üzenetének közvetítését, a magyar lovas hagyományok és kultúra ápolását, megismertetését és gazdagítását. Tenni akarásukkal, bajtársiasságukkal, életvitelükkel példát szeretnének mutatni, jelezve ezzel, hogy nem vesztek el azok az erények, amelyek a múlt hőseit jellemezték.

Célkitűzéseink eredményes megvalósítása érdekében, a tagságunkat a jövőben bővíteni szeretnénk, hogy minél színvonalasabban és sikeresebben végezhessük vállalt feladatainkat, és megfeleljünk a magunk által és a velünk szemben támasztott követelményeknek. Ehhez a tagdíj mellet több forrásból ( pályázatok, rendezvényi bevételek, támogatások) kívánjuk a szükséges anyagi fedezetet előteremteni.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik aktív részvételükkel, vagy anyagi támogatásukkal szeretnék munkánkat segíteni, hisz fáradozásunk nem öncélú hanem a társadalom javát szolgálja.

Egyesületünk meghívásokra lovas és huszár bemutatókat szervez Szombathelyen és környékén egyaránt. Bemutatókra igény szerint készülünk, különféle huszár karusszellel és huszár verbunkkal szórakoztatjuk közönségünket.

Jelenlétünkkel, tevékenységünkkel, eszközeinkkel nem csak a rendezvény színvonalát szeretnénk emelni, de személyes magatartásunkkal és bajtársiasságunkkal példát is szeretnénk mutatni.

Örömmel és magas felkészültséggel veszünk részt:

 •     nemzeti ünnepeken
 •     állami rendezvényeken
 •     avatási ceremóniákon
 •     díszőrségek, díszelgési feladatok lebonyolításában
 •     koszorúzásokon, megemlékezéseken
 •     emléktúrákon
 •     történelmi játékokon
 •     kulturális eseményeken
 •     falunapokon, szüreti felvonulásokon
 •     felvonulások felvezetésében, kísérésében
 •     lovas bemutatókon
 •     óvodai, iskolai történelem órákon, foglalkozásokon
 •     családi eseményeken, esküvőkön(esküvői hintó kísérés, díszsorfal)

Vállalunk minden olyan feladatot, amellyel emlékezetesebbé tehetjük a társadalom vagy az egyének amúgy is felemelő pillanatait.

Biztosak vagyunk abban, ahol mi megjelenünk, felejthetetlen élményt tudunk nyújtani fiatalok és idősek számára egyaránt.

Hisszük, hogy nemes ügyet szolgálni nem feladat, hanem kötelesség!

Egyesületünk adószáma: 18206397-1-18

 

Kiegészítő információ