Címlap

huszar"Huszár.    Ha csak hallom e nevet, lelkem emelkedik édes érzéssel. Ha a huszár repül, a szél nem bír futni utána, sír és üvölt szégyenében. A huszár örököse apáink vitéz bátorságának és a lovas tudásának. A huszár tíz ellenséget még kevesell, húsznak ellene vág, félelmet nem ismeri, borral és dicsőséggel él, a halált párnának tekinti, melyben aludni fog, míg a feltámadás trombitája ismét felkölti. A huszár egy gyönyörű virágszál, mely az elhunyt magyar hősök sírjából kelt ki. Óh, huszár, Te vagy a magyar szeme fénye. Az Isten Téged innepnep teremtett. Magyarország szabadsága s a magyar nemzet elveszhet, de míg egy huszár él, addig bízom. Ha meghalt az utolsó is, akkor végünk van..."


Egyesület adószáma: 18206397-1-18

Kiegészítő információ