Zászlónk

„A zászló nem díszlet a történelemben. A zászló maga a TÖRTÉNELEM”

A 11. huszárezred megalakulásának 250. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere 2012. június 02.-án ünnepélyes keretek között lovassági zászlót adományozott az egyesület részére.

Tartalmilag a zászló megegyezik a ’48-as honvédzászlókkal. Formailag azonban eltér attól, de ezek az árnyalatnyi eltolódások igen fontosak. Azzal, hogy a farkasfogas pártázat helyett a lángnyelv jelenik meg, egy régebbről eredő jogfolytonosságot hangsúlyoz, kifejezi, hogy az állandó magyar hadsereg nem 1848-tól, hanem a 18. századtól létezik. Ugyancsak ezt tükrözi a földgömbön álló Madonna, valamint az egymással szembeforduló pajzstartó angyalok ábrázolása is.