Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület

A Lovas Turisztikai és Lovas Hagyományőrző Egyesület 1998-ban alakult meg. Az egyesület 2001-ben kezdett a Szombathelyi 11-es huszárok történetével foglalkozni, mely magában foglalta az ezred történetének, csatáinak, ruházatának és tetteinek jobb megismerését. Megpróbáltunk egy olyan csapatot alakítani, akik méltók huszár elődeik tetteihez. Nagy szervező munkával 2003-ban Major Albert vezetésével megrendeztük az első Huszárbált, melynek a Savária Szálló adott otthont. Impozáns korhű termeiben közel 300 vendég és Hagyományőrző bálozott. Egyesületünk közben kezdte beszerezni az első huszár ruhákat, melyet aztán több is követett.

Fő célul tűztük ki, hogy nem hagyjuk elveszni és feledésbe merülni azokat a huszár hagyományokat, amelyek büszkeséggel töltenek el minden magyart, ha meghallják azt a szót, hogy HUSZÁR. Tevékenységünkben első helyen áll dicső elődeinkről való megemlékezés. Ezt rendszeresen minden évben alkalomhoz illő ünnepséggel kiállítással meg is tesszük. Ennek érdekében őrizzük, ápoljuk és reprezentáljuk a magyar huszár és ezen belül is kiemelten a 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait.

Egyesületünk 2011-ben ujjá alakult: Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület néven. Igyekszünk méltón tovább örökíteni a huszár nevet. Munkánkhoz szombathely város mellett más állami és társadalmi szervezet magánszemély anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. Munkánkat elismerve és segítve a 2012. Június 2.-án a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumától lovassági csapatzászlót kapott egyesületünk. Az átadó ünnepségen Dr. Hende Csaba Honvédelmi miniszter személyesen adta át a lovassági csapatzászlót!

Zászlóanya: Halmosi Zoltánné, aki emlékszalagot kötött fel az új zászlónkra.

Az ünnepségen részt vett Dr. Puskás Tivadar Szombathely város Polgármestere a történelmi egyházak képviselői is, és megszentelték zászlónkat.

A csapatzászló, mint a legfontosabb és legnagyobb múltra visszanyúló katonai jelképek egyike a hazához, a nemzethez, a katonai eskühöz való feltétlen hűség szimbóluma, amely olyan értékeket és erényeket jelképez, mint a hősiesség, a bajtársiasság, a bátorság és a becsület. Ennek a szellemiségnek a jegyében szeretnénk a munkánkat a jövőben is folytatni tovább.

Egyesületünk székhelye a 11-es huszárlaktanya egyetlen felújított épületében található. Sajnos az épületegyüttes többi része nagyon elhanyagolt állapotban van, a dicső múltat csak romjaiban idézi és felújításra vár.

A huszár hősöknek emléket állító első világháborús emlékmű, melyet a szovjet csapatok távozása után, megfosztottak a bajtársait őrző huszár szobrától. Az emlékmű a laktanya udvaron található. 2020.-ban sikerült egy új szobrot készíttetni pályázati pénzből. A huszár mely kardjára támaszkodik és csákóját is levette, tekintetében a tisztelet olvasható ki, de lénye legmélyén látni, hogy tettre kész és várja a megfelelő pillanatot a cselekvésre.  Ez az emlékmű számunkra iránytű mely utat mutat a múltból a jelenen át a jövő felé.

A világháborús emlékmű rövid története:

A 11-es huszárezred volt tagjai 1925. júniusában emlékművet állítottak az elesett bajtársaknak a laktanya udvarán. Három évvel később az emlékművön elhelyezték 300 háborús hős emléktábláját. A két világháború között megemlékezéseket tartottak itt, ám a szobornak az évek során nyoma veszett. A laktanyát 1947 és 1990 között a szovjet hadsereg használta, az emlékmű kisebb sérülésekkel megúszta.

2003-ban megtörtént az emlékmű részleges felújítása. Ekkor a sztélé előtti dombon, a műkő táblákon levő elmosódott neveket archív anyagok felhasználásával rekonstruálták, új feliratokat készítettek. A szobor helyreállítása ekkor pályázati forrás hiányában elmaradt. Csupán egy gipsz változat készült el, Módy Péter szobrászművész alkotását a parancsnoki épület földszinti folyosóján egy falfülkében helyezték el.

1915. június 18-án Balamutowkánál elesett huszárok emlékét ezredünneppé avatta a bajtársi kegyelet és a hősök iránti tisztelet. Az ezredünnepet 1945-ig minden június 18-ához eső vasárnap megtartották. Dicső elődeinkhez híven mi is folytatjuk ezt a hagyományt. A 11-es Huszárezred Emléknapját kibővítettük huszár leszármazottak találkozójával és kiállításokkal ahol betekinthetnek az egykori huszár életbe.

Közös hagyományőrző rendezvényeken veszünk részt, más hasonló célkitűzéssel alakult hazai és külföldi szervezetekkel. Részt veszünk állami rendezvényeken, ünnepségeken, katonai és lovas bemutatókon. Jó példája ennek a 9. Soproni Nádasdy Huszár Hagyományőrző Egyesülettel való kapcsolatunk. Sopronban minden évben közösen emlékezünk meg a Limanowai huszár hőstettről, melyről film is készült Halhatatlanok címmel. A 11-es Huszárok is tevékenyen részt vettek a film elkészítésében. Amelyet nagy sikerrel mutattak be 2016. év végén, Budapesten, Sopronban és több nagyvárosban. https://www.youtube.com/watch?v=_effc43DyeY

Jó kapcsolatokat ápolunk a Pápai 7-es Huszár Egyesülettel is.

Több nívós hazai és nemzetközi eseményen is részt vettünk az előző években. Ebből kiemelkedet Ferenc József halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség, mely Bécsben  került megrendezésre a közel 1000 éves Szent István Bazilikában ahol több 100 hagyományőrző sorakozott fel. 1916-ban Ferenc József temetésen az ezred tisztikara is díszőrséget állt és 100 év elteltével dicső elődeinkhez híven leróttuk kegyeletünket mi is.

Felvettük a kapcsolatot a Bolgár nagykövetséggel, mivel az utolsó ezredtulajdonos Ferdinánd Bolgár Cár volt.

Egyesületünk tagjai az I. világháborús emlékévek kapcsán a Szent György Lovagrenddel karöltve számos olaszországi és ukrajnai hadszínteret és hadisírt felkerestek.

Az utazásokról filmet is készítettünk címei:

Galícia földje borul reám: https://www.youtube.com/watch?v=SSARFO2J4Qg

 Széles a Piave vize: https://www.youtube.com/watch?v=iOMUtM2X-5Y

 Kárpátoknak Hegyaljába gyere ki:https://www.youtube.com/watch?v=KRam6U5QZZc

Az Egyesület tagságát olyan lelkes hagyományőrzők alkotják, akik szívügyüknek tekintik a múlt emlékeinek megőrzését, a múlt üzenetének közvetítését, a magyar lovas hagyományok és kultúra ápolását, megismertetését és gazdagítását. Tenni akarásukkal, bajtársiasságukkal, életvitelükkel példát szeretnének mutatni, jelezve ezzel, hogy nem vesztek el azok az erények, amelyek a múlt hőseit jellemezték.

Ennek jó példája, hogy jelenlegi elnökünk Drenovácz István a magyar Honvédelemért II-es (ezüst) fokozatát vehette át a hagyományőrzésben eltöltött több éves munkája elismerése képen Dr. Hende Csaba Honvédelmi minisztertől 2017-ben.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik aktív részvételükkel, vagy anyagi támogatásukkal szeretnék munkánkat segíteni, hisz fáradozásunk nem öncélú, hanem a társadalom javát és a múlt megismerését szolgálja.

Hisszük, hogy nemes ügyet szolgálni nem feladat, hanem kötelesség!

Erőt, tisztesség!